Szpital w Mławie


Idź do treści

Kontakt

SPZOZ w Mławie
ul.Anny Dobrskiej 1
06-500 Mława
(23) 654-32-35


SEKRETARIAT SPZOZ tel. (23) 654 32 35, fax. (23) 654 32 40
email:
sekretariat@szpitalmlawa.pl

Dyrektor Naczelny
Z-ca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej
Z-ca Dyrektora ds. Adm. - Gosp.

ADMINISTRACJA

Księgowość
Główny Księgowy
Kasa
Dział Kadr
Kierownik Działu Kadr
Dział Rachuby Płac
Dział Gospodarczo – Administracyjny
Dział Zamówień Publicznych
email: zamowienia@szpitalmlawa.pl

Dział Statystyki Medycznej
Kierownik Działu Statystyki Med.
Dział Techniczny
Statystyka (RUM )
Magazyn Medyczny i Spożywczy
Dział Żywienia
Transport
Promocja Zakładu
Naczelna Pielęgniarka

ODDZIAŁY

Oddział Chirurgii
Ordynator Chirurgii
Dyżurka Chirurgów
Oddziałowa Chirurgii
Sekretariat Oddziału Chirurgii
Blok Operacyjny
Oddziałowa
Sala Pooperacyjna
Dyżurka Pielęgniarek
Pokój Socjalny
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Dyżurka Anestezjologa
OIOM
Dyżurka lekarza OIOM
Oddział Internistyczny
Ordynator Oddziału
Dyżurka Lekarzy
Pielęgniarki
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Izba Przyjęć
Gabinet Lekarski
Sala Obserwacyjna
Oddział Kardiologii
Pielęgniarki
Oddział Noworodkowy
Ordynator Oddziału
Pielęgniarki
Oddział Dziecięcy
Ordynator Oddziału
Dyżurka Nocna Pediatry
Pielęgniarki
Izba Przyjęć
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Dyżurka Ordynatora
Dyżurka Lekarza Ginekologii
Położnictwo – Pielęgniarki
Sala Porodowa

PORADNIE

Poradnia Chirurgiczna
Poradnia Kardiologiczna
Poradnia Ginekologiczna
Poradnia Endokrynologiczna
Poradnia Neonatologiczna
Poradnia Neurologiczna
Poradnia Ortopedyczna
Poradnia Reumatologiczna
Poradnia Urologiczna
Poradnia Rehabilitacyjna

Laboratorium Diagnostyczne
Kierownik Laboratorium
Pracownie laboratorium
Punkt Krwiodawstwa
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Szpital - Rejestracja
Szpital – Tomografia komputerowa
Szpital - Opisownia USG

RTG Przychodnia
Pracownia Mammografii
Sterylizacja Pracownia
Kierownik
Pracownia Badań Kardiologicznych
Pracownia Badań Endoskopowych
APTEKA
Kierownik


wew. 288
wew.
wew. 294wew.242
wew.270
wew.273
wew.293
wew.239
wew.245
wew.271
wew.308


wew.307
wew.267
wew.296
wew.306
wew.304
wew.205
wew.
wew.276
wew.310wew.262
Ostatnia aktualizacja 6 czerwca 2009 | zozmlawa@waza.com.pl

Powrót do treści | Wróć do menu głównego