Szpital w Mławie


Idź do treści

O nas

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie posiada osobowość prawną, wpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego i wpis do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej w sądzie rejestrowym - Sąd Rejonowy Ciechanów.
Rada Powiatu Mławskiego jest organem założycielski SPZOZ w Mławie, sprawuje bezpośredni nadzór nad jego działalnością.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie działa na podstawie:
1. Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991r. /Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm./.
2. Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1998r. w spawie warunków i trybu przekazywania samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej środków publicznych oraz sposobu kontroli ich wykorzystania /Dz. U. Nr 166 , poz.1266/.
3. Statutu.

Siedzibą Zakładu jest miasto Mława, położone przy trasie międzynarodowej E 7 z Warszawy do Gdańska , linii kolejowej łączącej stolicę z Wybrzeżem, na granicy woj. Mazowieckiego i Warmińsko-Mazurskiego , w odległości 40 km od Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie – Woj. Mazowieckie i w odległości 23 km od SPZOZ Działdowo – woj. Warmińsko-Mazurskie.

Obszar działania Zakładu stanowi teren powiatu mławskiego - dziewięć Gmin, w których usytuowanych jest dziewięć Gminnych Ośrodków Zdrowia i jeden Wiejski Ośrodek Zdrowia . Ogółem SPZOZ Mława obejmuje działalnością profilaktyczno-leczniczą 76 091 ludności w tym Miasto Mława 30 520 ludności.


AKTUALNE CERTYFIKATY, WYRÓŻNIENIA I TYTUŁY ZDOBYTE LUB / I PRZYZNANE SZPITALOWI

- PRACOWNIA BAKTERIOLOGII SPZOZ MŁAWA OTRZYMAŁA :
Przynależność do sieci monitorowania lekoodporności OPTY – Nadzór z ramienia Ministerstwa Zdrowia, Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekoodporności Drobnoustrojów.

- Świadectwo Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych – POLMIKRO-IV 2000r.- wydane przez Centralny Ośrodek Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej.

- EARSS EUROPEAN ANITMICROBIAL RESISTANCE SURVEILLANCE System in association X 2001r. – uczestnik jeden z 35 w Polsce.

Misja Zakładu :
1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych, stacjonarnych i opiekuńczo-leczniczych oraz zawodowe postępowanie służące zachowaniu, przywróceniu lub poprawie zdrowia ludności.
2. Realizacja zadań wynikających z Projektu Rządu i Banku Światowego w Ochronie Zdrowia oraz Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego.
3. Zapewnienie jakości świadczeń zdrowotnych realizowanych na poziomie podstawowym i specjalistycznym.
4. Efektywne wykorzystanie publicznych środków finansowych dla wykonywania zadań Zakładu
5. Działania prozdrowotne na rzecz społeczności lokalnej.
- SPZOZ organizuje programy :
- Szkoła Rodzenia,
- Program Opieki nad Kobieta w Ciąży Nieprawidłowej
- Dyżury w Poradni dla Dzieci i w Poradni Ogólnej, w każdą wolna sobotę.
- Dyżury w szpitalu- Nocna Pomoc Lekarska, codziennie 24godz/ dobę,
- Świadczenia ambulatoryjne w Izbie Przyjęć.
- Białe niedziele,
- FUNDACJE PRZYSZPITALNE
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OPIEKI KARDIOLOGICZNEJ W POWIECIE MŁAWSKIM
Stowarzyszenie bierze udział w wielu akcjach profilaktycznych we współpracy z Samorządem lokalnym na terenie miasta i powiatu.
- W ciągu dwu lat funkcjonowania stowarzyszenia (całkowicie społeczna praca lekarzy i pielęgniarek) uzyskano blisko 100 tys. zł na doposażenie oddziału wewnętrznego i sali intensywnego nadzoru kardiologicznego w sprzęt i aparaturę medyczną. W planach SPZOZ Mława rozbudowa stanu łóżek w IOK.
6. Uczestnictwo w ustawicznym kształceniu fachowych pracowników medycznych.


Ostatnia aktualizacja 6 czerwca 2009 | zozmlawa@waza.com.pl

Powrót do treści | Wróć do menu głównego